• Chiến lược

  Phát triển liên tục cùng sự phát triển toàn cầu.

 • Quan điểm

  Cùng bạn đi đến thành công

 • Phương châm

  Chất lượng chuyên nghiệp, Dịch vụ hoàn hảo!

 • Mục tiêu

  Là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường Việt nam trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp.

 • Dịch vụ

  Tư vấn, thẩm định các dự án CNTN, triển khai xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp.

1. DMSoft9.1 SQL 2008

 – Chất lượng chuyên nghiệp:

Lập trình theo các quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ và toàn diện làm cho  DMS là sản phẩm ổn định và có độ tin cậy cao. Có quy trình để khách hàng có thể kiểm soát chất lượng đào tạo sử dụng phần mềm. Là sản phẩm của hệ thống quản lý chất lượng.

- Công nghệ tiên tiến:

Cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 được sử dụng cùng với hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều lớp cho phép làm việc tốt với khối lượng dữ liệu lớn.

- Phần mềm kế toán quản trị:

Công cụ trợ giúp các nhà quản lý phân tích và đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời, hiệu quả. Quản lý đa cấp, nhiều chiều, xem xét thông tin trên nhiều giác độ để giúp nhà quản lý có được cái nhìn tổng thể. Lập kế hoạch (budget), so sánh và phân tích biến động giữa thực tế và kế hoạch.

- Tính toàn diện:

Tuân thủ các quy định về chế độ kế toán. Đầy đủ các phân hệ phù hợp với các phần hành kế toán trong doanh nghiệp. Áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 48 và QĐ 15 hiện hành. Kết nối dữ liệu của các bộ phận trong doanh nghiệp, cập nhật phiếu nhập, phiếu xuât ở phòng vật tư, hóa đơn ở phòng tiêu thụ, sau khi soát xét sẽ được hạch toán vào sổ cái. Chạy mạng đa người dùng, bảo mật và phân quyền chi tiết với từng người sử dụng đến từng chức năng, thao tác.

- Hệ thống mở:

Mềm dẻo, linh hoạt để có thể điều chỉnh không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện tại của doanh nghiệp mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu của sự phát triển trong tương lai và sự biến động khách quan của chính sách, chế độ kế toán tài chính của nhà nước.

 Giao diên chính chương trình