• 1

 • Chiến lược

  Phát triển liên tục cùng sự phát triển toàn cầu.

 • Quan điểm

  Cùng bạn đi đến thành công

 • Phương châm

  Chất lượng chuyên nghiệp, Dịch vụ hoàn hảo!

 • Mục tiêu

  Là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường Việt nam trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp.

 • Dịch vụ

  Tư vấn, thẩm định các dự án CNTN, triển khai xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp.

1.Ngành xây dựng

     Phần mềm kế toán xây dựng cơ bản giống như các phiên bản phần mềm kế toán khác. Riêng phần tính giá thành xây dựng là mang tính đặc thù của ngành.Chi phí giá thành xây dựng được tập hợp riêng theo từng công trình hoặc hạng mục công trình. Những chi phí nào không thể tách riêng cho từng công trình thì hạch toán chung và cuối kỳ phân bổ. Tiêu thức phân bổ có thể áp dụng là theo doanh thu của công trình, theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

 

 

 

 

    kế toán xây dựng  trong phần mềm kế toán DMSoft

 • Tổng hợp và chi tiết giá thành công trình (theo TT200 và QĐ 48)
 • Tổng hợp quyết toán công trình hoàn thành
 • Tổng hợp doanh thu chi phí công trình theo tháng, nhiều tháng (chi tiết theo từng chi phí của từng công trình)
 • Tổng hợp chi phí theo công trình : (theo mã công trình, theo tên công trình, theo tài khoản chi phí, theo hoá đơn xuất…. )
 • Phân tích lãi lỗ theo từng công trình theo (tháng, năm)
 • Phân tích chi phí công trình chi tiết theo chi phí nguyên vật liệu xuất (số lượng x đơn giá x thành tiền)
 • Phân tích chi phí công trình theo mẫu biểu động (theo nhu cầu mỗi công ty ), có thể gộp theo biểu thức chọn.
 • Tự động tập hợp danh thu và chi phí theo mã công trình,kết chuyển chi phí tự động theo từng công trình.
 • Lập báo cáo doanh thu và chi phí đa dạng theo từng hạng mục, khoản mục…
 • Phân tích lãi lỗ từng công trình theo nhiều khoản mục doanh thu, giá vốn, chi phí NVL, chi phí NC và giá trị hợp đồng.

 

Một số khách hàng trong ngành

* Công ty TNHH thương mại và xây dựng Vĩnh Yên

* Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Bảo Quân – Chi nhánh Vĩnh Phúc

* Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại TMT

* Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại DAHACO

* Công ty cổ phần thương mại & phát triển nền móng hồ bắc

* Công ty CP đầu tư và phát triển Tân Á Đại Thành

* Công ty Cổ phần Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

* Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại DAHACO

* Công ty TNHH một thành viên Minh Đức

* Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng

* Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành

* Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc

* Công ty vật tư XD TP.HCM

* Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc

* Công ty CP đầu tư XD phát triển Thủ Đô

* Công ty đầu tư phát triển Tây Hồ Tây

* Công ty Cổ phần Tư Vấn & Xây Dựng Kiên Giang

* Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1

* Công ty đầu tư Dương Nhật

* Công ty Cổ phần Đăng Hải

* Công ty CP tư vấn & kiểm định công trình xây dựng vĩnh phúc

* Công ty CP hợp tác đầu tư Vilexim

* Công ty BDS Phú gia, Hà Nội

* Công ty TNHH xây dựng Samho

* Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên An

* Công ty Phát triển Hạ tầng Phú An, Long An

* Công ty TNHH ĐT Xây Lắp TM Và CN An Phú

* Công ty CP bất động sản Đất Rồng

* Công ty CP ĐT XD và TM HP98, Hà Nội

* Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng – DIC Group

* Công ty TNHH ĐT Xây dựng và Phát triển Tân Việt

* Công ty Vật liệu Xây dựng Châu Âu

* Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Phú Thịnh

* Công ty CP Tư vấn ĐT và Phát triển Vidic Việt Nam

* Công ty TNHH ĐT TM và DV Phạm Gia

* Công ty TNHH Nguyên Bình

* Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành

* Công ty cổ phần dịch vụ thẩm định indochina

* Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Arial

* Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Nam Thái

* —-