• Chiến lược

  Phát triển liên tục cùng sự phát triển toàn cầu.

 • Quan điểm

  Cùng bạn đi đến thành công

 • Phương châm

  Chất lượng chuyên nghiệp, Dịch vụ hoàn hảo!

 • Mục tiêu

  Là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường Việt nam trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp.

 • Dịch vụ

  Tư vấn, thẩm định các dự án CNTN, triển khai xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp.

2.Tài liệu kế toán - Tài chính

Bài 1: Kinh nghiệm làm kế toán trong xây dựng
Bài 1: Kinh nghiệm làm kế toán trong xây dựng

Thường với 1 công trình xây dựng, trong Bảng tổng hợp kinh phí kế toán cần quan tâm tới các khoản mục sau: Nguyên vật liệu ( TK 621)Nhân công ( TK 622) Máy thi công ( TK 623) Chi phí quản lý chung : ( TK 627) Tùy từng công trình, tùy từng hạng mục cũng như trình độ quản lý, tay nghề người lao động của từng công ty, Xây dựng công trình nhà nước, Công trình tư nhân, mà những định mức trên có những thay đổi phù hợp, nhất là gữa chi phí chung và chi phí máy hoặc nhân công. Tuy nhiên, với nguyên vật liêu, thì phải khớp với Bảng tổng hợp vật tư

Bài 2: Kinh nghiệm làm kế toán trong xây dựng
Bài 2: Kinh nghiệm làm kế toán trong xây dựng

Bài 2 Kinh nghiệp làm kế toán Công ty xây dung Công việc của kế toán xây dựng cần làm những gì, cần chú ý những gì đó là câu hỏi chung của nhiều bạn làm kế toán. Công ty cổ phần công nghệ Diamond – Soft xin chia sẻ những kinh nghiệp làm kế toán xây dựng và những chú ý trong quá trình làm kế toán trong công ty xây dựng. Khi nhận được hợp đồng xây dựng:_ Dựa vào dự toán: Bảng tổng hợp vật liệu của công trình. Dựa vào bảng tổng hợp vật liệu đối chiếu với Bảng nhập xuất tồn kho  xem còn thiếu vật tư nào rồi in ra kêu xếp, cai công trình, cán bộ quản lý theo dõi công trình hoặc bạn sẽ theo dõi lien hệ đi lấy hóa đn vật tư đầu vào cho đủ như theo bảng kê.

Bài 3: Kinh nghiệm làm kế toán trong xây dựng
Bài 3: Kinh nghiệm làm kế toán trong xây dựng

Để giúp cho các bạn làm hình dung được công việc của một kế toán xây dựng, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn công việc cần làm của một kế toán xây dựng như sau: – Khi đã trúng thầu công trình tham gia thầu, đã có giá trị, khối lượng tham gia thầu công trình, kế toán dựa vào dự toán đã trúng thầu tiến hành bóc tách chi phí để hạch toán. Việc bóc tách chi phí nhằm mục đích hiểu rõ được chi phí trong dự toán để hạch toán đúng.

Bài 4: Kinh nghiệm làm kế toán trong xây dựng
Bài 4: Kinh nghiệm làm kế toán trong xây dựng

Cách kê khai và nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh Công ty bạn có cơ sở sản xuất ngoại tỉnh, hay có bán hàng ngoại tỉnh không? Bạn tham khảo các kê khai và nộp thuế vãng lại ngoại tỉnh để thực hiện. Theo điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT vãng lai như sau:

1/ Những trường hợp phải đóng thuế vãng lai

Quy định mức phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế
Quy định mức phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế

Sau đây Dịch vụ kế toán GDT xin chia sẻ quy định mức phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định. Các bạn kế toan lưu ý tránh trường hợp vi phạm quy định hoặc vi phạm cũng biết khung hình phạt dễ dàng xử lý. Dưới đây là quy […]

1 2  >   >>