• 1

 • Chiến lược

  Phát triển liên tục cùng sự phát triển toàn cầu.

 • Quan điểm

  Cùng bạn đi đến thành công

 • Phương châm

  Chất lượng chuyên nghiệp, Dịch vụ hoàn hảo!

 • Mục tiêu

  Là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường Việt nam trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp.

 • Dịch vụ

  Tư vấn, thẩm định các dự án CNTN, triển khai xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp.

3.Tin tức Thuế

Tổng hợp điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp
Tổng hợp điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ. Trường hợp không tự xây dựng có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo phụ lục 4 Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư còn có quy định mới hướng dẫn chuyển đổi số dư trên sổ kế toán.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/02/2015 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.

Một số điểm mới về thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN
Một số điểm mới về thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN

Một số điểm mới Thông tư 92 năm 2015 của BTC (Thông tư 92/2015/TT-BTC) Với 9 điểm bổ sung và 12 điểm mới Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

Nghị định 182/2013/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng
Nghị định 182/2013/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 182/2013/NĐ-CP : quy định mức lương tối thiểu vùng:- Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng I;- Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng II;- Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng III;- Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng IV.Mức lương này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014. Nghị định trên có hiệu lực ngày 31/12/2013

Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao TSCĐ
Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao TSCĐ

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thông tư 45/2013/BTC-TT về tài sản cố định bao gồm 14 điều sau

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Điều 2. Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau
Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định
Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định
Điều 5. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định
Điều 6. Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp
Điều 7. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định
Điều 8. Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ
Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ
Điều 10. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình
Điều 11. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình
Điều 12. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định trong một số trường hợp đặc biệt
Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Điều 14. Hiệu lực thi hành