• Chiến lược

  Phát triển liên tục cùng sự phát triển toàn cầu.

 • Quan điểm

  Cùng bạn đi đến thành công

 • Phương châm

  Chất lượng chuyên nghiệp, Dịch vụ hoàn hảo!

 • Mục tiêu

  Là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường Việt nam trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp.

 • Dịch vụ

  Tư vấn, thẩm định các dự án CNTN, triển khai xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp.

5. DMSoft 9.1 HRM

     DMSoft HRM hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự, chấm công và tính lương. DMSoft HRM cung cấp các thông tin nhiều chiều về nhân viên – thông tin cá nhân, các kỹ năng, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, các thành tích… DMSoft HRM giúp cho việc chấm công, tính lương, tính bảo hiểm, tính thuế TNCN được rõ ràng, chính xác và kịp thời. DMSoft HRM cho phép kết nối, đọc số liệu từ các thiết bị chấm công khác nhau.

 DMSoft HRM có các phần hành sau:

 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý đánh giá
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tính lương

1.Quản lý nhân sự

      Hiển thị sơ đồ và cấu trúc doanh nghiệp theo dạng hình cây với chức năng “drill-down” cho phép xem các thông tin chi tiết. 

 • Quản lý các thông tin khác nhau về nhân viên: thông tin cá nhân; học vấn, nghề nghiệp; quá trình làm việc; quá trình lương; khen thưởng, kỷ luật…
 • Quản lý tình trạng hiện thời của nhân viên: đang làm việc, đi công tác, đi học, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ phép, đã nghỉ việc,…
 • Quản lý cấp phát công cụ, dụng cụ chi tiết đến từng bộ phận, phòng ban, nhân viên
 • Có các công cụ tra cứu, tìm kiếm nhân viên một cách dễ dàng
 • Hệ thống báo cáo đa dạng và đầy đủ thông tin, đảm bảo cho việc phân tích và lập kế hoạch nhân lực
 • Kết nối chặt chẽ với phân hệ chấm công, tính lương để cập nhật đồng thời các số liệu về công,  lương, phụ cấp được hưởng, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp…

2.Quản lý tuyển dụng

 • Quản lý chi tiết các thông tin về đợt tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển, phỏng vấn
 • Theo dõi nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng vị trí công việc
 • Cho phép khai báo nhanh các thông tin ứng tuyển của ứng viên, kèm theo các thông tin chi tiết như: trình độ học vấn, chứng chỉ, các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, thông tin sức khỏe…
 • Cho phép lập lịch thi tuyển, phỏng vấn các ứng viên chi tiết theo từng vị trí tuyển dụng, vòng tuyển dụng
 • Tự động cập nhật trạng thái hồ sơ ứng viên sau mỗi vòng thi tuyển, phỏng vấn
 • Cho phép gởi mail tự động đến các ứng viên về lịch thi tuyển, phỏng vấn, quyết định tuyển dụng, từ chối tuyển dụng …
 • Lưu trữ chi tiết, đầy đủ các thông tin ứng viên chưa được tuyển để có thể sử dụng cho các lần tuyển dụng tiếp theo, giúp giảm chi phí về tuyển dụng
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng…
 • Tự động chuyển đổi toàn bộ thông tin ứng viên sang thông tin nhân viên mới với những hồ sơ trúng tuyển được duyệt.

3.Quản lý đào tạo

 • Quản lý chi tiết quá trình tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên từ khâu lập kế hoạch, thực hiện và kết quả đào tạo của từng đối tượng tham gia
 • Theo dõi nhu cầu đào tạo từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng kỹ năng, nghiệp vụ
 • Theo dõi chi tiết các thông tin về khóa học như: nội dung đào tạo, hình thức đào tạo, đơn vị đào tạo, giảng viên, chi phí đào tạo, trạng thái khóa học…
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo thống kê, phân tích tình hình đào tạo, yêu cầu đào tạo…
 • Toàn bộ các thông tin về quá trình đào tạo, kết quả đào tạo được tự động chuyển sang theo dõi và quản lý ở phần thông tinh nhân viên.

4.Quản lý đánh giá

 • Quản lý chi tiết quá trình đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên chi tiết theo từng chỉ tiêu công việc
 • Cho phép khai báo các chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc chi tiết theo từng nhân viên
 • Cho phép theo dõi riêng biệt kết quả nhân viên tự đánh giá và cấp quản lý đánh giá
 • Phản ánh đầy đủ, kịp thời, các ý kiến của nhân viên trong quá trình đánh giá
 • Lên các báo cáo chi tiết, tổng hợp tình hình thực hiện đánh giá công việc nhân viên

Báo cáo danh sách nhân sự

 • Danh sách nhân viên theo bộ phận
 • Danh sách nhân viên theo trình độ học vấn
 • Danh sách nhân viên theo chuyên môn
 • Danh sách nhân viên theo trình độ ngoại ngữ
 • Danh sách nhân viên theo thâm niên công tác
 • Danh sách nhân viên tăng giảm lương trong kỳ
 • Danh sách khen thưởng nhân viên
 • Danh sách kỷ luật nhân viên
 • Danh sách  nhân viên bị tai nạn

Báo cáo biến động nhân sự

 • Danh sách nhân viên tăng theo bộ phận
 • Danh sách nhân viên giảm theo bộ phận
 • Danh sách nhân viên điều chuyển

Báo cáo thống kê nhân sự

 • Báo cáo thống kê số lượng nhân viên theo bộ phận trong năm
 • Báo cáo thống kê số lượng nhân viên theo tính chất công việc trong năm
 • Báo cáo thống kê trình độ học vấn theo bộ phận, vị trí công việc

5. Quản lý chấm công

 • Quản lý chi tiết thời gian làm việc, thời gian nghỉ của nhân viên
 • Khai báo linh hoạt các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ định kỳ hàng tuần
 • Quản lý ca làm việc đến từng chi tiết ca, công làm việc, theo dõi đi muộn/về sớm
 • Đăng ký ca làm việc, đăng ký tăng ca cho nhân viên dễ dàng, thuận lợi
 • Quản lý nhân viên nghỉ/vắng mặt theo lý do nghỉ
 • Đăng ký nghỉ phép và duyệt nghỉ phép qua tin nhắn (SMS)
 • Dữ liệu chấm công được lấy từ máy chấm công hoặc chấm công bằng tay
 • Cho phép cập nhật bổ sung, điều chỉnh dữ liệu chấm công
 • Tính công tự động, chính xác và kịp thời
 • Cho phép điều chỉnh giờ công nhân viên
 • Tự động chuyển dữ liệu công sang phân hệ tính lương
 • Lên các báo cáo đi muộn/về sớm, báo cáo phân tích chi tiết và tổng hợp giờ công nhân viên.

Báo cáo chấm công

 • Bảng chấm công
 • Bảng chi tiết kết quả chấm công
 • Bảng tổng hợp công nhân viên
 • Bảng tổng hợp tăng ca
 • Báo cáo đi muộn, về sớm
 • Báo cáo thống kê số lần đi muộn, về sớm
 • Báo cáo chi tiết theo mã công
 • Báo cáo tổng hợp nghỉ theo mã công

 6. Quản lý tính lương

 • Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN của nhân viên
 • Cho phép khai báo kỳ tính lương linh hoạt
 • Tùy chọn đồng tiền tính lương cho từng nhân viên
 • Áp dụng lương tối thiểu khác nhau giữa các vùng khi tính lương
 • Đa dạng các kiểu tính lương: theo hệ số, lương khoán, lương sản phẩm…
 • Tùy chọn tính lương theo giờ công hoặc không theo giờ công
 • Áp dụng các hệ số lương, mức lương khác nhau theo ngày hiệu lực
 • Khai báo đơn giá giờ công, đơn giá sản phẩm theo ngày hiệu lực
 • Cập nhật sản lượng sản phẩm theo cá nhân hoặc chung theo bộ phận
 • Phân bổ lương sản phẩm bộ phận cho nhân viên  theo hệ số
 • Theo dõi chi tiết các khoản phụ cấp được hưởng, các khoản thưởng/phạt khác
 • Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng của nhân viên
 • Đánh giá, xếp loại khen thưởng nhân viên định kỳ
 • Tính lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN đúng theo qui định hiện hành
 • Tính lương chi tiết đến từng bộ phận, công làm việc, loại phụ cấp, sản phẩm
 • Lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp lương nhân viên.

Báo cáo lương

 • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên
 • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên theo bộ phận
 • Bảng thanh toán lương cho bộ phận nhiều kỳ
 • Bảng chi tiết lương sản phẩm cho nhân viên
 • Bảng chi tiết lương sản phẩm cho bộ phận
 • Bảng chi tiết phụ cấp cho nhân viên theo bộ phận