• 1

 • Chiến lược

  Phát triển liên tục cùng sự phát triển toàn cầu.

 • Quan điểm

  Cùng bạn đi đến thành công

 • Phương châm

  Chất lượng chuyên nghiệp, Dịch vụ hoàn hảo!

 • Mục tiêu

  Là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường Việt nam trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp.

 • Dịch vụ

  Tư vấn, thẩm định các dự án CNTN, triển khai xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Khách hàng

1.Ngành Xây dựng
1.Ngành Xây dựng

Phần mềm kế toán xây dựng cơ bản giống như các phiên bản phần mềm kế toán khác. Riêng phần tính giá thành xây dựng là mang tính đặc thù của ngành.Chi phí giá thành xây dựng được tập hợp riêng theo từng công trình hoặc hạng mục công trình. Những chi phí nào không thể tách riêng cho từng công trình thì hạch toán chung và cuối kỳ phân bổ. Tiêu thức phân bổ có thể áp dụng là theo doanh thu của công trình, theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.Ngành sản xuất
2.Ngành sản xuất

Chúng tôi xin giới thiệu chức năng của phần mềm kế toán sản xuất, phục vụ rất tốt cho các ngành về sản xuất:  + Bảng khai báo định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công theo tp   + Tổng hợp và chi tiết giá thành sản phẩm theo nhiều phương thức   + Phương thức khai báo định mức

 • Phương thức tính giá thành gia công, tỉ lệ
 • Phương thức tính giá thành phân bước theo từng giai đoạn, quy trình sản xuất.
 • Bảng phân bổ chi phí chung
 • Phân bổ chi phí tự động theo nhiều phương thức tùy chọn
 • Tổng hợp chi phí riêng, chung từng sản phẩm theo đơn đặt hàng, theo yếu tố chi phí (theo TT200 và QĐ 48)
 • Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm (có dở dang + không dở dang)
 • Phân tích tỉ lệ % giá vốn/giá bán sản phẩm
 • Bảng tổng hợp giá thành theo đơn đặt hàng ( có dở dang + không có dở dang )
 • Thao tác khai báo nhanh và đơn giản, có thể copy định mức nhanh sang tháng khác.
 • Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước, chi phí mua hàng tự động để phân bổ vào từng sản phẩm
 • Có thể qui đổi đơn vị tính hang hóa,  nguyên vật liệu, thành phẩm thành nhiều đơn vị khác nhau, tự động xử lí lại đơn giá xuất kho theo nhiều phương pháp.
 • Lập báo cáo theo dõi sản xuất chi tiết và tổng hợp từng thành phẩm, bán thành phẩm,sản phẩm hỏng, sản phẩm dở dang, nguyên vật liệu thừa….

3.Ngành thương mại - Dịch vụ
3.Ngành thương mại - Dịch vụ

 Phần mềm kế toán hiện nay hầu hết có đầy đủ các chức năng thông dụng, đáp ứng được   nhu cầu lên báo cáo tài chính và một số báo cáo quản trị. Tuy nhiên, Thương mại - dịch vụ   là ngành kinh tế có nhiều đặc điểm riêng, khác biệt với các ngành sản xuất vật chất khác.Những điểm đặc thù của ngành kinh doanh thương mại - dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh dịch vụ nói riêng... 

4.Khách hàng tiêu biểu
4.Khách hàng tiêu biểu

Phần mềm kế toán DMSoft đáp ứng đa dạng ngành nghề đồng thời được phát triển trên nền công nghệ tiên tiến hiện đại. Trải qua thời gian hình thành và phát triển đã có một lượng lớn khách hàng tin dùng. Điều này được minh chứng bởi một số khách hàng tiêu biểu sau: