• 1

 • Chiến lược

  Phát triển liên tục cùng sự phát triển toàn cầu.

 • Quan điểm

  Cùng bạn đi đến thành công

 • Phương châm

  Chất lượng chuyên nghiệp, Dịch vụ hoàn hảo!

 • Mục tiêu

  Là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường Việt nam trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp.

 • Dịch vụ

  Tư vấn, thẩm định các dự án CNTN, triển khai xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp.

DMsoft 9.1 NET

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 18 tháng

Tình trạng: Còn hàng

Email: Contact@dmsoft.com.vn

Hotline: 0982 660 600

Mô tả chung

·         Sản phẩm

      Xu thế hiện nay trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý là việc ứng dụng không chỉ giới hạn trong phòng kế toán mà là mở rộng ứng dụng hệ thống thông tin quản trị toàn diện doanh nghiệp (ERP), phục vụ tất cả các phòng ban chức năng, ở tất cả các công đoạn trong toàn bộ chu trình sản xuất kinh doanh. Chung tôi xin giới thiệu Giải pháp ERP- quản trị toàn diện doanh nghiệp – DMS 2014.Net – một giải pháp tiên tiến được phát triển trên nền công nghệ hiện đại

1. DMS 2012.Net – Các tính năng chung

1.1   Hệ thống

·         Hỗ trợ quản lý nhiều công ty và nhiều cơ sở dữ liệu

·         Quản lý số liệu liên năm

·         Hỗ trợ nhiều người sử dụng

·         Kiến trúc chương trình: khách/chủ (client/server)

·         Tùy chọn đồng tiền hạch toán có thể là VND hoặc ngoại tệ

·         Cho phép sao lưu và phục hồi dữ liệu

·         Cho phép in báo cáo ra màn hình và ra máy in

·         Cho phép lưu báo cáo thành file để in sau

·         Cho phép xuất báo cáo ra các dạng file khác, ví dụ như: Microsoft Excel, Adobe Acrobat, Microsoft Word, Rich Text Format.

1.2  Các phân hệ nghiệp vụ

·         Hệ thống.

·         Kế toán tổng hợp.

·         Kế toán vốn bằng tiền.

·         Kế toán công nợ phải thu.

·         Kế toán công nợ phải trả.

·         Kế toán công cụ, dụng cụ.

·         Kế toán chi phí giá thành.

·         Kế toán đơn vị chủ đầu tư.

·         Quản lý hàng tồn kho

·         Quản lý bán hàng

·         Quản lý mua hàng

·         Các phân hệ quản lý nhân sự – chấm công – Tính lương.

1.3 Quản lý các danh mục từ điển

·         Cho phép tra cứu các danh mục từ điển theo nhiều phương án khác nhau khi nhập liệu.

·         Có công cụ đổi mã, gộp mã trong tất cả các dữ liệu đã phát sinh

·         Quản lý trạng thái từng danh điểm ( còn sử dụng, không còn sử dụng)

·         Có các trường dự phòng cho người sử dụng tự khai báo để quản lý các thong tin them theo yêu cầu đặc thù.

·         Cho phép phân nhóm danh điểm theo nhiều kiểu khác nhau để phục vụ phân tích số liệu

1.4 Quản lý giao dịch, cập nhật chứng từ

                      Quản lý trạng thái từng giao dịch, chứng từ:

+ Lập chứng từ

+ Chuyển kế toán tổng hợp

+ Chuyển số cái

·         Cho phép định nghĩa phương án đánh số chứng từ, không/cho phép trùng số chứng từ.

·         Cho phép khai báo thêm bớt các trường dự phòng dạng danh mục từ điện, trường số, trường ngày hoặc trường ghi chú.

·         Cho phép đọc số liệu từ tệp Excel.

·         Theo dõi dấu vết của từng giao dịch: ngày giờ lập/ sửa xóa. Người lập/ sửa/ xóa.

·         Chức năng làm việc đa nhiệm: cho phép cập nhật/ xem nhiều chứng từ/ màn hình / báo cáo cùng lúc.

1.5 Báo cáo

·         Báo cáo số liệu liên năm

·         Báo cáo so sánh số liệu nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm.

·         Có nhiều tiện ích khi xem/ in báo cáo.

·         Hiển thị số liệu báo cáo dưới dạng đồ thị.

·         Kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như Microsoft Excel, Word, text, hoặc HTML.

·         Cho phép xem ngược chứng từ từ báo cáo.

1.6 Bảo mật hệ thống

·         Tuy nhập chương trình theo tên và mật khẩu.

·         Cho phép phân quyền cho từng người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

·         Cho phép hạn chế quyền truy cập đến từng chức năng (menu), từng thao tác xử lý.

·         Phân quyền chi tiết đến từng thao tác xử lý giao dịch: Xem, tạo mới, sửa, xóa, in, duyệt.

·         Phần quyền xem, thêm mới, sửa, xóa danh điểm cho từng người sử dụng.

1.7 Môi trường làm việc

·         Hệ điều hành: 2003 Server, Windows NT, XP, Vista, 7. 8

·         Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

1.8 Công nghệ

·         Ngôn ngữ lập trình: Microsoft Visual Studio 2005.

·         Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2005.

·         Công cụ lập báo cáo: Crystal Report.

·         Kiến trúc lập trình: Khách/Chủ, 3-lớp.

·         Mạng: mạng nội bộ, truy cập từ xa.

·         Phông chữ: Unicode.

Màn hình giao diện chính